Маджонг Ключ

Маджонг Ключ е идеалната игра за начинаещи в решаването на Маджонг пасианси. Ключът е един от символите на свободата. Древните „оградени със стени“ градове са предоставяли на уважавани гости и жители символичен „ключ за града“, за да приветстват тяхната уникална свобода да се скитат из града и да влизат или излизат от него, когато пожелаят.