Маджонг Стени

Ето още една не много сложна Маджонг подредба - Маджонг Стени. Стените може да се разглеждат като символ на лични бариери, които изглеждат невъзможни за преминаване, проникване или преодоляване като цяло. Надяваме се нашите стени, изградени от Маджонг плочки, да не ви затруднят прекалено и да успеете да ги преодолеете.